ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุและอาคารนอนเด็กCBM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

*******************************************************************************************************