จำหน่าย ส.ค.ส. ผลงาน ของเด็กๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)
รายได้จากการจำหน่าย สบทบทุน มูลนิธิ เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
จัดจำหน่ายในราคา ใบ ละ 10 บาท สนใจสอบถามรายละเอียด โทร.02-583-6815,02-583-4000


ชื่อภาพ ตะวันชิงพลบ
โดย ด.ช. วรรณศิลป์ เอี่ยมพงษ์

ชื่อภาพ เบิกบาน
โดย อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์

ชื่อภาพ พลุเริงระบำ
โดย ด.ช.สุเทพ สุขสันต์

ชื่อภาพ หมาน้อยของฉัน
โดย ด.ช.จตุพล คำรังษี(คิโกะ)

ชื่อภาพ เย็นตา
โดย อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์

ชื่อภาพ ทะเลแสนงาม
โดย ด.ช.สันติ สาขา (ก้อง)

ชื่อภาพ ชื่นใจ
โดย อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์

ชื่อภาพ เป่ากระจาย
โดย ด.ญ. สุปราณี ไกลถิ่น (ใบหม่อน)
ชื่อภาพ ครอบครัวของฉัน
โดย ด.ช.วชิระ เยาว์สูงเนิน

ชื่อภาพ อาทิตย์หลากสี
โดย ด.ญ. วิลาวรรณ ภัยชำนาญ

ชื่อภาพ ใบไม้ร่าเริง
โดย ด.ญ.วัชรินทร์ หวังใจ (ไข่ดาว)

ชื่อภาพ สวนดอกไม้
โดย ด.ช.ธารนรินทร์ เพชรชะ

ชื่อภาพ ดอกไม้ของเท่ห์
โดย ด.ช.เท่ห์